Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Artur Sekunna

Artūras Sekuna, XX a. knygininkas, spaustuvininkas.

Sekunna Artur (Artūras Sekùna), Mažosios Lietuvos knygininkas, spaustuvininkas. Klaipėdos prisiekusiųjų teismo narys. Otto Sekunnos vyriausiasis sūnus. 1919–1921 Sekunnų įmonės savininkas, 1921–1924 šios įmonės spaustuvės savininkas. 1921 išlaikė meistro egzaminą, įgijo teisę savarankiškai vadovauti spaustuvei. Išspausdino vieną evangelikų liuteronų žurnalo „Pasiuntinystės knygelės“ numerį ir keletą lietuviškų knygų, iš jų didžiausia – H. Millerio protestantiškų pamokslų rinkinys (1921). Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos, Sekunna lietuviškų leidinių atsisakė. Nuo 1922 jo spaustuvė tapo laikraščio „Memelländische Rundschau“ poligrafijos baze; buvo šio laikraščio leidėjo (to paties pavadinimo akcinės bendrovės) valdybos narys ir technikos vadovas; iš bendrovės gavęs paskolą įsigijo modernios technikos. 1924 iš Ludwigo Kurto Sieberto nupirko ir tuoj pat uždarė laikraštį „Memelgau-Zeitung“, kad šis nekonkuruotų su Memelländische Rundschau ir savo firmą likvidavo. 1925 įsteigė spaustuvę Naujojoje (Pakalnės apskrityje); čia leido Memelländische Rundschau, po kelių mėnesių bankrutavo. Persikėlė į Dresdeną (Vokietija) ir užsiėmė poligrafija; su giminėmis ryšius nutraukė.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.