Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leonas Šukys

XX a. visuomenės veikėjas, „Santaros“ generalinis sekretorius.

Šukỹs Leonas, visuomenės veikėjas, „Santaros“ generalinis sekretorius. Nuo 1934 gyveno Klaipėdoje, lankė Santaros skyrius krašte, dalyvavo jaunimo gegužinėse, vedė žaidimus ir dainas. Vėliau mokytojavo Biržų apskrityje ir Kaune, buvo Kauno rajono jaunalietuvių vadas. Rašė straipsnius ir novelės leidiniams Jaunoji karta, Skautų aidas ir Santara. 1940 Kaune suimtas sovietų ir dingo.

Jurgis Reisgys