Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Gelžinis

pedagogas, XX a. Mažosios Lietuvos tyrėjas, visuomenės veikėjas.

Gelžnis Martynas 1907 I 12Vitėje 1990 X 14Farmingdale (JAV), Mažosios Lietuvos tyrėjas, visuomenės veikėjas, pedagogas. 1928 baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, mokytojavo joje ir Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Lietuviškoms mokykloms parašė vadovėlį Mano gimtinė. Nuo 1935 buvo Klaipėdos krašto lietuvių jaunimo draugijų sąjungos „Santara“ pirmininkas. Ryžtingai gynė lietuvininkų interesus. 1938 baigė Klaipėdos prekybos institutą, studijas tęsė Paryžiuje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, su šeima grįžo į Lietuvą. Buvo Šiaulių aukštesniosios prekybos mokyklos direktorius. 1940 suimtas sovietinio saugumo. 1941 paleistas, kai SSRS ir Vokietija pasikeitė politiniais kaliniais. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945 Liubeke tapo pirmuoju Lietuvių gimnazijos direktoriumi. Lietuvos rezistencinio sąjūdžio Vokietijoje atstovas, 1954–1956 VLIK tarybos narys informacijos reikalams. Apie SSRS okupuotą Lietuvą pasauliniuose kongresuose skaitė pranešimus, kalbėjo per Amerikos balsą. 1956 apsigyvenęs JAV, Niujorke, buvo Mažosios Lietuvos tarybos prezidiumo narys, Rezistencijos sąjūdžio atstovas VLIK'e. Rengė veikalą The Problems of Lithuania Minor [Mažosios Lietuvos problemos; nebaigtas]. Mažosios Lietuvos istorijos ir politikos klausimais daug rašė į spaudą, ypač į Naujienas ir Lietuvos pajūrį. Iš jo studijų bei straipsnių Viliaus Pėteraičio rūpesčiu Vilniuje parengta ir 1996 išleista knyga Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva (įvykiai nuo XIII a. iki XX a. vidurio). Remdamasis gausiais šaltiniais, Gelžinis pirmasis plačiai išnagrinėjo lietuvininkų Mažojoje Lietuvoje autochtoniškumo klausimą ir argumentuotai sukritikavo vokiečių mokslininkų Gertrud Mortensen ir Hanso Mortenseno lietuvių kolonizacijos iš Didžiosios į Mažąją Lietuvą teoriją, atskleidė jos politinį tendencingumą. Dokumentais įrodė smarkią kovą dėl Klaipėdos krašto, nacių Vokietijos grubų spaudimą Lietuvai ir krašto užgrobimą 1939 III 22–23.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Martynas Gelžinis, 1936

Iliustracija: Gelžiniai su Lietuvos Respublikos prezidentu Antanu Smetona jaunalietuvių stovykloje Palangoje, 1937. Tarp Antano Smetonos ir Martyno Gelžinio sėdi Herta E. Girtaitė-Gelžinienė / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1987, nr. 1 (371)

Iliustracija: Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumas Liubeke, 1952. Sėdi iš kairės: Martynas Gelžinis, Erdmonas Simonaitis, Martynas Brakas, Vilius Endrikaitis ir J. Zubertaitis, stovi V. Banaitis ir E. Žilius / Iš Anso Lymanto archyvo

Iliustracija: Martyno Gelžinio knygos „Mano gimtinė Klaipėdos kraštas“, 1935, viršelis

Iliustracija: Martyno Gelžinio knygos „Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva“, 1996, viršelis