Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Purvinas

XX a. mokytojas.

Pùrvinas Jonas (1916 Šilutės aps. 1943 Soldau koncentracijos stovykloje, Vokietija), mokytojas. Mokėsi Šilutėje, 1930 įstojo į Klaipėdos spartesniąją gimnaziją. 1935 baigė Tauragės mokytojų seminariją. Klaipėdos krašto Direktorijos paskirtas Karklininkų pradinės mokyklos mokytoju, bet 1936 dėl lietuviškos veiklos pašalintas. Perėjo dirbti į Klaipėdos krašto mokyklų draugijos išlaikomas lietuviškas mokyklas Juknaičiuose ir kitur. 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, persikėlė į Didžiąją Lietuvą, mokytojavo Kaune. 1940 pabaigoje repatrijavo į Vokietiją, ten suimtas, uždarytas į Soldau koncentracijos stovyklą, kur ir žuvo. Buvo „Santaros“ ir Klaipėdos krašto mokytojų draugijos narys. Bendradarbiavo Lietuvos keleivyje, Karyje, Tautos mokykloje, Naujojoje Romuvoje ir kitur.

MLFA