Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Sandoros“ draugijos knygynas

1910–1939 veikęs knygynas.

„Sándoros“ draugjos knygýnas, veikė 1910–1939. Prekiavo daugiausia religine ir grožine literatūra, „Sandoros“ draugijos leidiniais (išleistos 23 knygos, iš jų 5 pripažintos Klaipėdos krašto pradinių mokyklų vadovėliais), turėjo elementorių, pedagoginės, jaunimo, blaivybės, istorinės, lituanistinės literatūros lietuvių ir vokiečių kalbomis. Sandoros draugijos knygynas reklamavosi spaudoje (leidinyje „Pagalba“), 1910 išleido savo knygų prekybos katalogą (jame – 64 lietuvių knygos). Iš pradžių prekiavo Klaipėdos turguje po 2 valandas trečiadieniais ir šeštadieniais. Nuo 1912 praktikavo išnešiojamąją knygų prekybą, išplatindami lietuviškus leidinius Mažosios Lietuvos įvairose vietose. 1913 atidarė skyrių Priekulėje, 1914 – krautuvę Klaipėdos centre, Liepojos g. (dirbo iki 1917). Sandoros draugijos knygynas tuomet t. p. kooperavosi su Tilžės Lietuvišku jaunimo sąjungos knygynu (kelerius metus jie buvo lietuvių religinės literatūros pagrindiniai platintojai Mažojoje Lietuvoje). Pirmojo pasaulinio karo metais Sandoros draugijos knygynas išnuomotas komersantui Graštaičiui. Jam prasiskolinus, Sandoros draugijos knygynas atgautas ir įregistruotas kaip Marijos Gaigalaitienės nuosavybė. Dėl sunkios ekonominės būklės 1922 Sandoros draugijos knygynas parduotas „Rytui“ su sąlyga, kad bus prekiaujama protestantiška literatūra. Netrukus religinio turinio knygų prekyba vyko Sandoros valdybos nario M. Jonelaičio namuose, aktyviai dirbo knygų išnešiotojas Heydeckis iš Stankaičių. 1928 II 25 draugijos susirinkime nutarta vėl įsteigti knygyną Klaipėdoje. Jis atidarytas M. Jonelaičio name. Čia prekiauta ne tik spaudiniais, bet ir Sandoros moterų rankdarbiais, tautodailės dirbiniais, raštinės prekėmis. Sustiprėjęs finansiškai Sandoros draugijos knygynas pradėjo komisinę knygų prekybą, 1934 įsteigė skyrių Pagėgiuose, o 1938 – Šilutėje. Kurį laiką Klaipėdoje veikė knygrišykla. Nacistų įsigalėjimas 1938–1939 nutraukė Pagėgių ir Šilutės skyrių darbą, Sandoros draugijos knygynas galutinai uždarytas 1939 IV 13.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Vilius Ašmys

Domas Kaunas

Iliustracija: „Sandoros“ draugijos knygyno skelbimas Mažosios Lietuvos kalendoriuje 1935 metams / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: „Sandoros“ knygyno sąskaitos blankas, 1935 / Iš MLEA