Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Kėkštas

XX a. ūkininkas, visuomenės veikėjas.

Kkštas Martynas 1902 VIII 6Aukštkiemyje (Klaipėdos aps.) po 1944 VIII 12 (taip datuota paskutinė žinia iš koncentracijos stovyklos, kad dar gyvas), ūkininkas, visuomenės veikėjas, 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. 1926 baigė Klaipėdos žemės ūkio mokyklą. 1928 išrinktas į šaulių rinktinės valdybą. 1928 vedė Trudę Brožaitytę (1909 III 18–1952 VI 7; Dovo Zauniaus žento Jokūbo Brožaičio dukterį) ir nusipirko ūkį Dinviečių kaime, kurį 1937 turėjo parduoti iš varžytinių. Klaipėdoje dirbo eksporto akcinėje bendrovėje Maistas. 1939 kovą Vokietijai užgrobus kraštą, gestapo suimtas. Kėkštas neatsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės, todėl išsiųstas iš Klaipėdos krašto. 1940 dirbo Kaune akcinėje bendrovėje Maistas pagalbinio ūkio ūkvedžiu. 1944 II 22 suimtas už vokiečių okupacinės valdžios nustatytų maisto produktų laikymo taisyklių pažeidimą, nuteistas 2 metams. Kalėjo Kauno kalėjime ir Turbos (Estija) koncentracijos stovykloje. 1951 X 24 sovietų teismo nutartimi pripažintas dingusiu be žinios. Vaikai: Rūta (1929–2015), pedagogė, Evaldas (g. 1934), jūreivis, Milda Veronika (g. 1935), gydytoja.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martynas Kėkštas, 1938. W. Fey fotosalono Klaipėdoje nuotrauka / Iš Rūtos Kėkštaitės–Mačiūnienės albumo

Iliustracija: Grupė lietuvininkų Kaune, apie 1942. Martynas Kėkštas stovi iš dešinės pirmas / Iš Rūtos Kėkštaitės–Mačiūnienės albumo