Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zauniai

Mažosios Lietuvos švietėjų, tautinio kultūrinio judėjimo veikėjų šeima.

Zaunia, Mažosios Lietuvos švietėjų, tautinio kultūrinio judėjimo veikėjų šeima. Joje išaugo 9 vaikai (3 sūnūs: Endrius, Dovas, Hermanis ir 6 dukterys: Anna, Marė, Marta, Berta, Ema, Augustė). Tėvas Dovas Zaunius buvo apsišvietęs ūkininkas, visi 9 vaikai baigė mokslus ir tapo įvairių sričių specialistais; jaunesnysis sūnus Dovas Zaunius buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, duktė Marta Zauniūtė visą gyvenimą pašventė švietėjiškai veiklai ir lietuvybės puoselėjimui Mažojoje Lietuvoje. Vokietėjančioje Rytprūsių aplinkoje Zaunių ūkis buvo lietuviškos kultūros vienas centrų. Zaunių šeimoje metus gyveno Georgas Sauerweinas, ten sukūręs lietuvininkų himną Lietuvninkai mes esam gimę. Jo ūkyje prieglobstį rasdavo Rusijos caro žandarų persekiojami knygnešiai. Už lietuvybės skleidimą Zaunių šeima persekiota nacių ir bolševikų: Hermanis ir Marė Zauniai kalėjo nacistinės Vokietijos kalėjime, iš ten ištrūkę pateko į sovietinį kalėjimą Ragainėje. 1945 Marė mirė, o Hermanis dingo be žinios.

L: Lietuvos pajūris. 1984; LE

Iliustracija: Dovo Zauniaus šeima: pirmoje eilėje sėdi dukterys Marija ir Augustė, antroje eilėje – duktė Berta, motina Elzė, sūnus Dovas, tėvas Dovas, duktė Ema; trečioje eilėje – duktė Ana, sūnus Endrius, duktė Marta, sūnus Hermanis, 1900 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų

Iliustracija: Zaunių vaikai prie sodybos Rokaičiuose: Hermanis, Dovas, Marė, apie 1935 / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo

Iliustracija: Veterinarijos gydytojas Endrius Zaunius tėvų sodyboje, apie 1935 / Iš Anso Lymanto rinkinio

Iliustracija: Ema Zauniūtė-Brožaitienė / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo

Iliustracija: Anna Frederikė Zauniūtė-Brožaitienė, XX a. pradžia / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo

Iliustracija: Anna Frederikė Zauniūtė-Brožaitienė su Veronika ant kelių, šalia Martynas; antroje eilėje Gertrūda (Kėkštienė), vyras Jokūbas Brožaitis, sūnus Jokūbas ir šešuras Jokūbas Brožaitis, apie 1939 / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo

Iliustracija: Hermanio Zauniaus ir Lydijos Lenkaitytės vestuvės Rokaičiuose, 1937 / Iš Evos Banaitytės-Koch rinkinio

Iliustracija: Lydija Lenkaitytė-Zaunienė (antra) su vaikais: Elze, Vera ir Martinu, 1984 / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo