Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kėkštai

lietuvininkų giminė.

Kėkšta, lietuvininkų giminė. Martynas Kėkštas buvo vedęs Urtę Juzaitikę (1874 I 22 Anduliuose, Klaipėdos aps.–1946 V 28 Aukštkiemyje, Trušelių valsčiuje, Klaipėdos aps.) ir nusipirkęs 10 ha žemės Aukštkiemyje. 1919 bežemis Kėkštas iš Aukštkiemių kandidatavo į seimelio narius. 1939 kovo mėn. Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, U. Kėkštienė (optantai) pasirinko Lietuvos Respublikos pilietybę, 1940 apsigyveno Kaune. Po karo grįžusi į Klaipėdą gyveno marčios Trudės Kėkštienės šeimoje. Palaidota šalia vyro M. Kėkšto Dinviečių kapinėse. Sūnūs: Martynas Kėkštas, Mikas (g. 1904) vaikų neturėjo, palaidotas Mannheime (Vokietija), dukra Urtikė (g. 1906) su giminaičių Šiušelių šeima 1949 III 30 ištremta į Ust Abakaną (Krasnojarsko kraštas). 1955 XII 16 išvyko į Vokietiją, ten ir mirė.

Arūnė Arbušauskaitė

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Urtė Juzaitytė-Kėkštienė / Iš Arūnės Arbušauskaitės knygos „Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939“, 2001