Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Raymond Poincare

Raimundas Puankarė, XIX–XX a. Prancūzijos politikas.

Poincaré Raymond (Raimundas Puankar) 1860 1934, Prancūzijos politikas. 1887 išrinktas į Prancūzijos parlamentą, 1895–98 jo pirmininkas; 1913–1920, 1922–1924 ir 1926–1929 Prancūzijos ministras pirmininkas bei užsienio reikalų ministras. 1923 kaip Ambasadorių konferencijos pirmininkas aktyviai dalyvavo sprendžiant Klaipėdos krašto problemą, reiškė protestus Lietuvos vyriausybei dėl 1923 įvykių Klaipėdos krašte. Jo iniciatyva sudaryta ir atsiųsta į Klaipėdą prancūzų diplomato Ž. Klinšano vadovauta Santarvės komisija ir karo laivai. 1923 II 16 perdavus Klaipėdos kraštą Lietuvai, jis palaikė Georgo Laroche komisiją, ruošusią Klaipėdos krašto konvencijos projektą. Poincaré nenorėjo pripažinti mažlietuvių paskelbto Tilžės akto.

Algirdas Antanas Gliožaitis