Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Laroche

Žoržas Larošas, Prancūzijos teisininkas, diplomatas, politikas.

Laroche Georg, La Roche (Žoržas Larošas), teisininkas, diplomatas, politikas. Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos departamento direktorius. Į Ambasadorių konferenciją 1922 XI 03–04 Paryžiuje sukviestiems Klaipėdos krašto politinių ir ekonominių organizacijų lietuvių ir vokiečių atstovams nepavyko susitarti dėl krašto ateities. Tada sudaryta speciali Ambasadorių konferencijos Larocheʼo vadovaujama komisija galutiniam projektui parengti. Ji siūlė Klaipėdos kraštą paskelbti „laisvąja valstybe“, kurią 10–15 metų administruotų Prancūzijos komisaras, o Klaipėdos uosto valdybą sudarytų Klaipėdos krašto, Lenkijos ir Lietuvos Respublikos atstovai. Projektas turėjo būti įgyvendintas 1923 pradžioje. Tam pasipriešino Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas, 1923 I 09 perėmęs vadovavimą Klaipėdos kraštui. Ambasadorių konferencija po trumpų derybų 1923 II 16 perdavė Klaipėdos kraštą Lietuvos Respublikai, nurodydama, kad galutinai tai būsią padaryta pasirašius Klaipėdos krašto konvenciją. Jai parengti Ambasadorių konferencija 1923 III 24 sudarė Larocheʼo vadovaujamą komisiją. Parengtam projektui nepritarė Lietuvos respublikos vyriausybė, Larocheʼo komisijai nepavyko pasiekti kompromiso. Ieškodama išeities iš susidariusios aklavietės Tautų Sąjungos Taryba 1924 II 05 sudarė kitą komisiją, vadovaujamą amerikiečio Normano Daviso.

Algirdas Antanas Gliožaitis