Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Gryga

Jonas Griga, XIX–XX a. religijos ir visuomenės veikėjas.

Gryga Jonas, Griga 1859Mediškiemiuose (Tilžės aps.) 1940, Mažosios Lietuvos religijos ir visuomenės veikėjas. 1898 tapo Tilžės–Lankos lietuvių konservatyvų rinkimo draugijos pirmininkas. Buvo sakytojas Tilžėje, Katyčių, Kretingalės parapijose. Klaipėdoje redagavo laikraštį Lietuvos balsas. Buvo 1900 I 20 Tilžėje įkurtos pirmosios Lietuvių blaivybės draugijos Lietuvos žvaigždė pirmininkas. Pirmininkavo 1904 I 6 Tilžėje vykusiame pirmajame susirinkime, kuriame svarstyta galimybė steigti „Sandoros“ draugiją. Iš vokiečių kalbos išvertė ir 1912 Tilžėje išleido K. H. Bogackio knygą Didysis darbas prisivertimo Dievopi (295 puslapiai). Rėmė Klaipėdos krašto Bažnyčios atskyrimą nuo Vokietijos per 1923–1925 didįjį Bažnyčios ginčą. Buvo išrinktas Evangelikų lietuvininkų senojo surinkimo, įregistruoto 1925 I 6, valdybos nariu. 1926 Klaipėdos Ryto spaustuvė išleido poleminę Grygos knygelę Apraszymas apie Mažosios Lietuvos Ewangeliszką Bažnyczią ir Ewangeliszką Lietuvininkų Senąjį surinkimą seniau ir dabar. Joje apžvelgiama Mažosios Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios ir lietuvininkų surinkimų santykių raida, atskleista minėto religinio ginčo situacija lietuvininkų požiūriu. Išvertė ir parengė spaudai pamokslų rinkinį, kurį apie 1937 įteikė E. Jagomastui. Knyga nebuvo išspausdinta, o rankraštis dingo per Antrąjį pasaulinį karą. Pamokslai, skirti kiekvienai metų dienai, išversti savita panemuniečių tarme. Minėtina, kad Gryga nebuvo didelio išsilavinimo, savarankiškai gilinosi į teologiją.

Algirdas Žemaitaitis