Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Buntinas

mokslininkas matematikas, visuomenės veikėjas. Viliaus Jurgio ir Trūdės Buntinų sūnus.

Buntinas Martynas 1941 IX 1Žardėje (Klaipėdos aps.), mokslininkas matematikas, visuomenės veikėjas. Viliaus Jurgio Buntino ir Trūdės sūnus. Mažosios Lietuvos visuomenininko Ramūno Arvido Buntino brolis. 1966 VI 11 vedė mažlietuvę mokytoją Rūtą Ireną Laisvėnaitę, su kuria užaugino 3 sūnus: Rimą Martiną Buntiną, Darių Tomą Buntiną ir Arą Andrew Buntiną. 1964 Čikagos universitete įgijo bakalauro, 1967 Ilinojaus technologijos institute – magistro, 1970 – daktaro laipsnius. 1971–1972 studijas gilino Tübingeno, 1977–1978 – Stuttgarto universitetuose Vokietijoje (gavo Alexandro von Humboldto stipendiją). 1965–1970 Ilinojaus technologijos instituto asistentas. Nuo 1970 dėsto Čikagos Loyolos universitete, kuriame 1980 gavo profesoriaus vardą, nuo 1992 – Matematikos ir kompiuterių mokslų katedros vedėjas. 24 mokslinių straipsnių autorius, 6 profesinių draugijų ar leidyklų knygų (vadovėlių) ir straipsnių kritikas-recenzentas. Kaip recenzentas apžvalgininkas bendradarbiauja daugiau kaip 10 mokslinių žurnalų. 1981 Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo Čikagoje prelegentas. Skaitė per 40 pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose, sesijose, kolokviumuose ir seminaruose JAV, Anglijoje, Vokietijoje. Amerikos matematikų ir statistikų asociacijų narys, APPLE dalyvis. 1978 gavo premiją už pasiūlymą, turėjusį reikšmingų rezultatų Fourier series srityje. 1988–1991 dalyvavo bendruose moksliniuose projektuose Jugoslavijoje. 1989 organizavo Amerikos matematikų asociacijos sesiją Sequence Spaces and Summabiłity. 1982–1991 Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos Ir Tremties Bažnyčios vyriausiosios tarybos narys, 1989–1992 Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos tarybos narys. Nuo 1990 Mažosios Lietuvos fondo tarybos ir Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio valdybos narys.

Iliustracija: Martynas Buntinas / Iš knygos „JAV Lietuviai“, 1998