Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Horcho spaustuvė

Klaipėdoje 1816–1854 veikusi spaustuvė.

Horcho spaustùvė veikė 1816 X 1–1854 X 4 Klaipėdoje. Įkūrė Friedrichas Wilhelmas Horchas. Horcho spaustuvė yra pirmoji poligrafijos įmonė uostamiestyje. Turėjo nedidelę knygrišyklą. Spausdino knygas ir periodiniu leidinius vokiečių, lietuvių ir kitomis kalbomis. Horcho spaustuvė spausdino ir leido pirmąjį Klaipėdos laikraštį Memelsches Wochenblatt (1817–1854, redaktorius F. W. Horchas). Lietuvių kalba iš viso išėjo 40 knygų, leistas pirmasis lietuviškas laikraštis Lietuvininkų prietelis (1849; redaktorius Rudolfas Andreas Zippelis). Tarp Horcho spaustuvės produkcijos vyravo protestantų literatūra. Svarbiausios knygos: Nauji įstatymų davadai (1848), pirmasis lietuviškas arklininkystės vadovas Trumpas pamokinimas apie auginimą ir pagerinimą arklių (1849). Leido ir spausdino pirmąjį lietuvišką Mažosios Lietuvos kalendorių Prūsiškos kalendros (1846–1854; sudarytojas ir redaktorius Erdmonas Šesnakas). Kalendorius populiarino mokslo ir praktinės veiklos žinias, Kristijono Donelaičio kūrybą. Horcho spaustuvė prekiavo savo spaudiniais, Karaliaučiaus ir Tilžės knygynų tiekiama literatūra įvairiomis kalbomis. Horcho spaustuvę sunaikino 1854 didysis Klaipėdos gaisras.

Domas Kaunas

Iliustracija: Friedricho Wilhelmo Horcho spaustuvės Klaipėdoje išleisto kalendoriaus „Prūsiškos kalendros“ viršelis, 1853