Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pilkalnio preparandumas

mokytojų rengimo įstaiga Pilkalnyje.

Plkalnio preparandumas. Kaip privačią mokymo įstaigą 1868 įsteigė Užpjaunių mokyklos precentorius Martinas Fischeris. Gumbinės apygardos administracija skyrė lėšų jai išlaikyti. Kasmet priimta po 30 jaunuolių. Mokymas truko 2 metus. Iš kaimo atvykę moksleiviai apgyvendinti bendrabutyje. Dirbta laikantis 1854 X 2 preparandumams išleisto mokymo plano, plačiau studijuoti aštuonmetėse liaudies mokyklose dėstyti dalykai. Mokytasi vokiečių ir lietuvių kalbomis, bet pirmenybė teikta vokiečių kalbai. 2 savaitinės pamokos skirtos lietuvių kalbos mokymuisi; šia kalba dar mokytasi tikybos dalykų, giedoti. Laikytasi Frydricho Kuršaičio pasiūlytos lietuviškos rašybos, giedota iš jo sudarytų giesmynų. Išlaikę baigiamuosius egzaminus jaunuoliai nukreipti į Karalienės mokytojų seminariją, vėliau – ir į Ragainės mokytojų seminariją. 1876 Pilkalnio preparandumas suvalstybintas, 1877 jam pastatytas specialus pastatas su internatu moksleiviams gyventi. XIX a. pabaigoje mokymo trukmė prailginta iki 3 metų, 1914 veikė 4 kursai, mokėsi 120 moksleivių. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, prireikė kareivių, Preparandumas uždarytas. Iš viso parengė virš 1000 kandidatų į mokytojus, tarp jų – ir Mažosios Lietuvos kultūros veikėją Vydūną (mokėsi 1883–1885).

Albertas Juška