Mažosios Lietuvos
enciklopedija

liaudies mokykla

valstybės lėšomis išlaikoma sekuliari visuotinio privalomojo mokymo pradinė mokykla.

liáudies mokyklà (vok. Volksschule). Terminas plačiau imtas vartoti 1817, įsteigus Prūsijos Kulto ministeriją, tvarkiusią religijos, mokymo bei sveikatos apsaugos klausimus. Oficialiai įtvirtintas 1845 XII 11 paskelbus naujuosius Prūsijos valstybės liaudies mokyklos nuostatus. Liaudies mokykla reiškė valstybės lėšomis išlaikomą sekuliarizuotą visuotinio privalomojo mokymo pradinę mokyklą, pakeitusią iki tol Bažnyčios prižiūrimas parapijų bei žemininkų mokyklas. Liaudies mokyklą lankė 6–14 metų vaikai bei paaugliai, mokymas truko 8 metus. Dirbti liaudies mokykloje skirti aukštos kvalifikacijos (dažniausiai mokytojų seminarijas baigę) asmenys. 1891 Gumbinės ir Karaliaučiaus departamentuose veikė 2012 tokių mokyklų.

Albertas Juška

Iliustracija: Vilkyčių liaudies mokykla, iki 1944 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo