Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės mokytojų seminarija

mokytojų rengimo įstaiga Ragainėje.

Raganės mókytojų seminãrija, mokytojų rengimo įstaiga. Įkurta 1882 balandžio mėnesį. Rytprūsių lietuviškų apskričių liaudies mokykloms mokytojus rengė iki 1902. Priimdavo kasmet po 30 ne jaunesnių kaip 18 metų jaunuolių iš Pilkalnio preparandumo ir Ragainės preparandumo. 1893 iš privačių namų persikėlė į naują neogotikinio stiliaus pastatą, kurio statyba kainavo 700 000 markių. Čia atidaryta bazinė mokykla seminaristų pedagoginei praktikai atlikti, bendrabutis iš kitų vietovių atvykusiems. Ragainės mokytojų seminarijoje dėstyti visi liaudies mokykloms skirti dalykai, jų mokymo metodikos, pedagogikos ir psichologijos kursai. Muzikinio lavinimo lygis leido absolventams dirbti ir parapijų vargonininkais. Buvo supažindinama su civiline teise, mokyklų administravimu. Lietuvių kalba dėstyta kaip atskiras mokomasis dalykas, skiriant 2 savaitines pamokas; šia kalba mokytasi tikybos dalykų ir giedojimo. Lietuvių kalbos mokymas panaikintas 1902. Mokymosi trukmė XX a. pradžioje prailginta nuo 3 iki 4 metų. Ragainės mokytojų seminariją baigė Vydūnas (mokėsi 1885–1888), jo brolis Jurgis (Georgas) Storosta (Klaipėdos Luizės gimnazijos Spartesniosios mokyklos mokytojas), Vilius Bajoras, Jokūbas Stiklorius.

Albertas Juška

Iliustracija: Ragainės mokytojų seminarijos pažymėjimas, išduotas Gustavui Vilkaičiui (Wilkat), 1911 / Iš MLEA

Iliustracija: Ragainės mokytojų seminarijos 1904–1907 laida / Iš MLEA