Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pagerintos giesmių knygos“

bažnytinis giesmynas.

„Pagẽrintos giesmi knỹgos“, bažnytinis giesmynas, parengtas pagal XVIII a. Iš naujo perveizdėtas ir pagerintas giesmių knygas, leistas 1806–1936 (iš viso išėjo 42 kartus). Apie 1841–1850 suredaguotas Frydricho Kuršaičio. Šios redakcijos Pagerintos giesmių knygos 1841–1917 perspausdintos 38 kartus. Giesmyną redagavo ir mokytojas Johannas Ferdinandas Kelkis vyresnysis, sakytojas Mikelis Kybelka ir Verdainės superintendentas Theodoras Struckas. Pagerintas giesmių knygas sudarė apie 640 giesmių, skirtų visų metų religinėms šventėms, apeigoms, dvasinei meditacijai. Vyravo vokiečių religinių poetų kūryba – savaip perkurta lietuvių kalba. Po 1850 Pagerintos giesmių knygos leistos su priedais – vietinių religinių poetų kūriniais, iš jų reikšmingesnis Klimkaus Grigelaičio giesmynėlis Dvylika dvasiškųjų naujų liaupsinimo giesmių. Pagerintas giesmių knygas spausdino Hartungų spaustuvė. 1930 jį išleido Klaipėdos krašto evangelikų konsistorija, spausdino Lituania spaustuvė Klaipėdoje iš senų Karaliaučiaus matricų. 1930 leidimo apimtis 968 puslapiai, paskutinis leidimas išėjo 1936. Pagerintomis giesmių knygomis nuolat naudojosi lietuviškos bažnytinės bendruomenės, buvo populiarios tarp surinkimininkų.

Domas Kaunas

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Frydricho Kuršaičio redaguotas giesmynas „Pagerintos giesmių knygos“,1899 / Iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos