Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreussische Sagen“

Rytprūsių sakmės, vokiečių sakmių ir kitų pasakojimų rinkinys.

„Ostpreussische Sagen“ [„Rytprūsių sakmės“], vokiečių sakmių ir kitų pasakojimų rinkinys, Christo Hinze ir Ulfo Diedericho 1991 sudarytas iš ankstesniųjų šio žanro vokiškų rinkinių. Kūrinyje panaudotos Christopho Hartknocho knygos Alt- und neues Preussen, 1684 [Senoji ir naujoji Prūsija] ir kitų senų knygų iliustracijos, tarp jų Preußischer Bauer und seine Braut im 17 Jh. aus der Gegend von Tilsit [Tilžės apylinkės prūsas ūkininkas su savo žmona XVII a.]. Daugelis sakmių siejasi su vokiečių viduramžių, renesanso (Petro Dusburgiečio, Simono Grunau ir kitomis) kronikomis. Pažymėtinos šios sakmės ar kronikų epizodų parafrazės: Hercus Monte und Hirschhals [Herkus Mantas ir Hirschhalsas], Wie Hercus Monte starb [Kaip Herkus Mantas mirė], Der Opferstein vom Rombinus und der Auszug der Laumen [Rambyno aukuras ir laumių išėjimas]. Trumpai apibūdintos mitologinės sąvokos: Bruteno (Brutenis), Waidewut (Videvutis), Occopirmus (Okopirmas), Perkunas (Perkūnas), Romove (Romovė), Kriwe (krivis), laumės ir kita.

Dar skaitykite padavimai.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Christo Hinze ir Ulfo Diedericho knygos „Rytprūsių sakmės“ viršelis, 1983

Iliustracija: Christo Hinze ir Ulfo Diedericho knygos „Rytprūsių sakmės“ iliustracija sakmei „Velnio taboka“, 1983