Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Okopirmas

Ukapirmas (Occopirmus, Ockopirmus), aukščiausias prūsų dievas.

Okopirmas, Ukapirmas (Occopirmus, Ockopirmus), aukščiausias prūsų dievas. Paminėtas Prūsijos vyskupų sinodo nutarimuose 1530: Occopirmus, Suaixtix, Ausschauts… (ten Okopirmas tapatintas su Saturnu). Okopirmas minėtas „Sūduvių knygelėje“ kaip pirmasis dangaus ir žvaigždžių dievas (vok. Der erste Gott Himmels und Gestirne ). Aprašant vagystės atskleidimo ritualą, t. p. kreiptasi į dangaus dievą Okopirmą ir žemės dievą Puškaitį. Okopirmas galėtų būti ne tiek dangaus dievo vardas, kiek eufemizmas (uka prūsų kalboje – aukščiausiojo laipsnio priešdėlis). Tad Okopirmas būtų Pats Pirmiausias. Prūsų dievų vardai nesyk gali būti laikomi eufemizmais, plg. Patulo (Požeminio) vardas (aukščiausių arba pavojingiausių dievų vardus religijose vengta tarti). Okopirmo vardą galima palyginti su indų Pradjapati dievu (jo vardas reiškia Pačią pradžią).

Gintaras Beresnevičius

1551 J. Maleckis-Sadeckis nurodė, kad Okopirmą (kaip dangaus ir žemės dievą sykiu su kitais 12 senųjų dievų) garbina per ožio aukojimo apeigas, švenčiant pjūties pabaigtuves. M. Pretorijus Okopirmo vardą kildino iš Ukiobernas (ūkio bernas), I. J. Hanušas – iš Oko-Pioruna (Perkūno akis). J. I. Kraševskis – iš Uogis – pirmas (pirmasis augimas). L. von. Schröderis Okopirmą siejo su suomių ir estų dievų tėvo vardu Ukko (kaip skolinį iš ugrofinų). Įvairūs autoriai Okopirmą priskyrė įv. Pabaltijo tautoms ir etninėms grupėms, bet Okopirmas laikytinas tik prūsų dievu. Gretintas su lietuvių Andajumi ir Nunadievu.

Rimantas Balsys