Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Oranienburg

miestas Rytų Vokietijoje.

Oranienburg, miestas Rytų Vokietijoje, į šiaurę nuo Berlyno, prie Havelio upės. Naciai 1933 Oranienburge buvo įsteigę vieną iš pirmųjų koncentracijos stovyklų (1935 panaikinta), vietoj jos 1936 įkurta Sachsenhauseno koncentracijos stovykla, kurioje iki 1945 tarp daugelio kalinių buvo ir apie 700 lietuvių, daugiausia klaipėdiškių. Čia žuvo žurnalistas Karolis Bonynas (miręs 1939), amatininkas V. Buntinas (miręs 1942), darbininkas A. Heinė (nužudytas 1939), Puodžius iš Vanagų kaimo (miręs 1943), buvęs Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas Eduardas Simaitis (miręs 1942), ūkininkas J. Stankaitis (nužudytas), darbininkas A. Šlepaitis (miręs 1944), policijos direktorius Jonas Toleikis (miręs 1942), laivininkas E. Vaičiulis (pakartas 1944), tarnautojas J. Žubaitis (miręs 1942), Mikas Šlaža ir kiti. Ilgą laiką ten kalėjo žurnalistas Jonas Grigolaitis, 1948 išleidęs knygą Nacių pragare.

LE