Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karolis Bonynas

XX a. žurnalistas, teisės patarėjas.

Bonýnas Karolis apie 1887 1939, žurnalistas, teisės patarėjas. Aktyviai dalyvavo antinaciniame lietuvių judėjime Klaipėdoje ir visame krašte. 1939 VI gestapo suimtas ir išgabentas į Oranienburgo-Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą. Po kelių mėnesių mirė nukankintas nacių.

LE