Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Simaitis

mokytojas, XX a. visuomenės veikėjas.

Simáitis Eduardas 1897 I 16Juknaičiuose (Šilutės aps.) 1942 XI 24Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje (Vokietija), mokytojas, visuomenės veikėjas. Baigė Juknaičių pradinę mokyklą. 1911 įstojo į Klaipėdos preparandumą, 1914 – į Klaipėdos mokytojų seminariją. Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas, dalyvavo Vakarų fronto kautynėse; buvo sužeistas, gydėsi Berlyno ligoninėse. 1916–1917 mokėsi Osterodės ir Waldau mokytojų seminarijose. 1917 paskirtas į Pašyšių pradinę mokyklą, dėstė lietuvių kalbą, organizavo Pašyšių jaunimo draugiją, vadovavo chorams, vaidino. 1923 perkeltas į Paupėlių pradinę mokyklą, kur įvedė lietuvių kalbą kaip dėstomąją. 1926–1932 Klaipėdos lietuvių pradinės mokyklos vedėjas, vėliau rektorius. 1932 II 27–VI 6 Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas, 1934–1935 Direktorijos mokyklų referentas ir Klaipėdos miesto mokyklų patarėjas bei švietimo tarybos narys. Nuo 1936 Donelaičio gimnazijos rektorius. Stengėsi pagyvinti lietuvių vadovėlių prekybą. Priklausė Lietuvių susivienijimui, „Aukuro“ draugijai. Įkūrė Klaipėdos krašto lietuvių mokytojų draugiją, išleido V. Bajoraičio ir E. Grosso parengtą liaudies dainų rinkinį su natomis Dainos. XX a. 4 dešimtmetyje vykdytos atlietuvinimo politikos vienas ideologų. 1939 gestapo areštuotas, tardytas ir ištremtas į Lietuvą. Sovietams okupavus Lietuvą repatrijavo į Vokietiją, buvo gestapo suimtas ir uždarytas į koncentracijos stovyklą.

L: Keleivis. 1951, nr. 5(6), 7; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992; Purvinas M. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija. K., 1995; Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000.

Jurga Bardauskienė

Iliustracija: Eduardas Simaitis