Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Museum Ostdeutsche Galerie

Vokiškųjų Rytų galerija Regensburge.

Museum Ostdeutsche Galerie [Vokiškųjų Rytų galerija], galerija, atidaryta 1970 Regensburge (Vokietija). Galerijoje kaupiami dailininkų, kilusių iš buvusių vokiškųjų Rytų, kūriniai. Kolekcijoje yra įvairių stilių ir laikotarpių (XIXa.– XX a. pabaigos) kūrinių iš Pamario, Rytų ir Vakarų Prūsijos, Dancigo, Baltijos, Silezijos, Bohemijos regionų. Museum Ostdeutsche Galerie turi Rytprūsių dailininkų darbų didelę kolekciją. Atskira salė skirta iš Tepliavos kilusio tapytojo Loviso Corintho kūrybai. Eksponuojami skulptorės ir grafikės Käthe Kollwitz, Ludwigo Dettmanno, Arthuro Degnerio, Alfredo Partikelio, Theo von Brockhuseno, Waldemaro Röslerio kūriniai, Prano Domšaičio akvarelė Valstiečio ūkis Lietuvoje (apie 1926). Galerijoje yra A. Degnerio paveikslas Penki Rytprūsių dailininkai 1914 (1960), kuriame pavaizduotas ir P. Domšaitis. Eksponuojami Ernsto Bischoffo, Ernsto Mollenhauerio, Karlo Eulensteino paveikslai. Museum Ostdeutsche Galerie turi didelį archyvą, kuriame sukaupta daug vertingos medžiagos apie Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos menininkus.

Kristina Jokubavičienė