Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Käthe Kollwitz

Kėtė Kolvic, XIX–XX a. vokiečių dailininkė.

Kollwitz Käthe, iki 1891 Schmidt (Kėtė Kòlvic) 1867 VII 8 Karaliaučiuje 1945 IV 22Morizburge (Saksonija), vokiečių dailininkė. Realizmo atstovė. Socialdemokratinių pažiūrų. 1885–1886 mokėsi Berlyne K. Stauffer-Berno meno mokykloje, 1888–1889 Münchene pas Herterichą. Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu jaučiama M. Klingerio įtaka. Nuo 1919 Berlyno meno akademijos profesorė, 1928–1933 grafikos skyriaus vedėja. Nacių valdžios iš akademijos pašalinta. Sukūrė litografijų, ofortų, medžio raižinių. Žymesni ciklai: Audėjų sukilimas (1897–1898). Pilietinis karas (1903–1908), Skurdo vaizdai (1909), Karas (1920–1924), Badas (1924), Proletariatas (1925), Mirtis (1934–1935; autoportretai). Grafikoje vyrauja dramatiški vaizdai, masinės scenos, darbininkų kovos, protesto, mirties, pacifistinės, motinystės temos. Figūros veržlios, jaučiama ekspresionizmo įtaka. Skulptūra – paminklas žuvusiems Pirmajame pasauliniame kare vokiečių kariams Vladse (Belgija; 1924–1931), figūrų grupės Motinystė (1935) ir Motinų bokštas (1937), Skundas (1938–1939), Pieta (1936). Skulptūrų siluetai kompaktiški, glausti, paviršiai nulipdyti laisvai, faktūruoti. Kollwitz kūrybą veikė impresionizmas. Berlyno Prenzlauer-Bergo rajone stovi paminklas Kollwitz (autorius prof. Seitzas).

Jonas Tatoris