Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfred Partikel

Alfredas Partikelis, XIX–XX a. tapytojas, grafikas.

Partikel Alfred (Alfredas Partikelis) 1888 X 7Geldapėje po 1945 X 20 (dingo be žinios)Ahrenshoope (Vokietija), tapytojas, grafikas. Augo Pilkalnyje. Lankė gimnaziją Įsrutyje. 1905–1907 mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas Ludwigą Dettmanną. Nuo 1908 laisvas menininkas Münchene, vėliau – Weimare. 1911–1921 gyveno Berlyne, dalyvavo draugijų Sezession, Freie Sezession parodose. Iki Pirmojo pasaulinio karo dalyvavo Mažųjų Kuršių dailininkų grupėje (kartu su Theodoru von Brockhusenu, Arthuru Degneriu, Pranu Domšaičiu, Waldemaru Rösleriu ir kitais). Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo Vakarų fronte. 1921 apsistojo dailininkų kolonijoje Ahrenshoope. 1929–1932 profesorius Karaliaučiaus meno akademijoje; 1933 ją reorganizavus į Valstybines vaizduojamųjų menų dirbtuves (vok. Staatliche Meisterateliers für die bildenden Künste), iki 1944 lektorius. Partikelis su studentais keliaudavo tapyti iš natūros į Sembos šiaurines pakrantes. Gyvendamas Karaliaučiuje, vasaras leisdavo Ahrenshoope ir dailininkų kolonijoje Nidoje. Dalyvavo įvairiose parodose Europos šalyse, 1923 jo kūriniai eksponuoti Niujorke, šiuolaikinio vokiečių meno parodoje; jis atstovavo to meto vokiečių dailės avangardui. 1937 nacių kampanijos prieš modernųjį meną metu ekspresionistinio stiliaus Partikelio kūriniai eksponuoti Išsigimusio meno (vok. Entartete Kunst) parodoje Münchene. Partikelis – žymus Rytprūsių peizažo kūrėjas. Ankstyvajai kūrybai būdingi natūralizmo, impresionizmo bruožai, po 1920 stiprėjo ekspresionizmo ir naujojo daiktiškumo įtakos, vėlyvojoje kūryboje vyrauja realistinis vaizdavimo būdas. Paveikslai išsiskyrė konstruktyviu, racionaliu komponavimu ir intensyviu koloritu. Žemas horizontas, apibendrintas vaizdas, banguojančių horizontalių linijų ritmas ir smulkios, grafiškos detalės peizažuose kūrė erdvės įspūdį. Partikelis sukūrė ofortų, piešinių. Žymus triptikas Himnas Rytprūsiams. Svarbiausi Partikelio tapybos darbai: Bruzdavos švyturys, Uostas migloje, Rytprūsių peizažas (1930), Žvilgsnis į Karaliaučių, Rytprūsiai ir kiti; akvarelės: Kopos mėnesienoje (1941), Rytas virš keliaujančių kopų (1941).

L: Mietzner F. Der Kreis Schloßberg. Würzburg, 1962; Norddeutsche Künstlerkolonien I. Nidden und Kurische Nehrung. Regensburg, 1977; Ostpreußische Künstler in Kaliningrad. Berlin/Bonn, 1991; Ostpreußen und seine Maler. Kalender, 1998, 1999; Steinberg S. Über die Zeit hinaus. Hamburg, 2000; Negendanck R. Künstlerkolonie Ahrenshoop. Ein Landschaft für Künstler. Fischerhude, 2001; Barford J. Nidden. Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung. Fischerhude, 2005.

Eva Erika Labutytė

Jonas Tatoris

Kristina Jokubavičienė

MLEA

Iliustracija: Alfredas Partikelis

Iliustracija: „Žvejo sodyba“, grafika, 1924 / Iš MLEA

Iliustracija: „Rytprūsių žiemos peizažas“, tapyba, 1930 / Iš MLEA