Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arthur Degner

Arturas Degneris, XX a. vokiečių dailininkas ekspresionistas.

Degner Arthur (Arturas Dègneris) 1888 V 2Gumbinėje 1972 III 7Berlyne, vokiečių dailininkas ekspresionistas, monumentalumu ir kompoziciniu architektoniškumu artimas Brücke [Tiltas] grupei. Tapė Rytprūsių gamtovaizdžius ir kasdienybę, religinius paveikslus, natiurmortus, portretus, peizažą. 1906–1909 mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas Ottą Heichertą ir Ludwigą Dettmanną. Nuo 1912 dalyvavo parodose. 1919 profesorius, Secession valdybos komiteto narys. 1920–1925 dėstė Karaliaučiaus meno akademijoje, nemažai dirbo grafikos srityje – sukūrė vario, medžio, linoraižinių, litografijų. 1925 persikėlė j Berlyną. 1931–1933 Berlyno Secesijos pirmininkas. 1934 jam uždraudžiama dirbti ir dalyvauti parodose, kai kurie paveikslai konfiskuojami. 1944 ištremiamas į Lenkiją statyti fortifikacinių įrenginių. 1945–1956 vienintelis ekspresionizmo krypties dėstytojas aukštojoje Berlyno vaizduojamojo meno mokykloje. Degnerio sukurti žymių žmonių portretai 1959 išleisti kaip pašto ženklų serija. Nebegalėdamas sugrįžti į gimtinę, jos peizažą nuo 1945 tapė iš atminties. Būdingi Degnerio tapybos bruožai – Mažosios Lietuvos gamtovaizdį jis perteikia stipriai deformuodamas realybės formas, įvesdamas ryškias, ekspresyvias spalvas, daugiasluoksnę tapybos faktūrą, gilindamasis į žmogaus ir egzistencijos paslaptis. 1928 apdovanotas Albrechto Diurerio, 1936 Villa Romana premija (Florencijoje). Po 1945 apdovanotas Lidice medaliu, Rytprūsių kultūros prizu, Nusipelniusio valstybės veikėjo kryžiumi (vok. Bundesverdienstkreuz). Degnerio darbų yra įsigiję Berlyno Senatas, Regensburgo Rytprūsių galerija ir kitos organizacijos. Jo darbų Lietuvai padovanojo išeivijoje gyvenęs kolekcininkas M. Žilinskas. Jie saugomi M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad. Berlin / Bonn, 1991.

Violeta Krištopaitytė

Iliustracija: Rytprūsių kraštovaizdis / Reprodukcija iš Evos Labutytės rinkinio