Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Motiejus Vilhelmas Meisneris

Mathäus Wilhelm Meissner, XVII–XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas.

Mesneris Motiejus Vilhelmas (Mathäus Wilhelm Meissner) 1664 prie Gumbinės 1708 III 13Skaisgiriuose (Pakalnės aps.), evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas. 1683 I 25 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete, bet buvo pašalintas. Antrą kartą įstojo 1689 I 10. Baigęs universitetą 1693 paskirtas į neseniai įkurtą Skaisgirių parapiją pirmuoju kunigu, kur dirbo iki mirties. Dvi Meisnerio giesmės išspausdintos 1705 Friedricho Sigismundo Schusterio (Šusterio) giesmyne ir pakartotos Adamo Friedricho Schimmelpfennigio (Šimelpenigio) ir kituose giesmynuose (Johanno Behrendto, Karolio Gotardo Keberio, Frydricho Kuršaičio, Kristijono Gotlybo Milkaus).

LE

MLFA

Leonardas Poviliūnas