Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Zigmantas Šusteris

Friedrich Sigismund Schuster, XVII–XVIII a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Šùsteris Frydrichas Zigmantas (Friedrich Sigismund Schuster) 1671Karaliaučiuje 1750 I 21Būdviečiuose (Ragainės aps.), lietuvių raštijos darbuotojas. Mokėsi Karaliaučiaus katedros mokykloje, nuo 1689 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1701 paskirtas kunigu į Būdviečius. Danieliaus Kleino III giesmyno (išleistas 1705) rengėjas. Jo parengtame giesmyne pakartota didžioji II leidimo (parengė Jonas Rikovijus) giesmių dalis, pridėta 30 naujų giesmių, kurių keliolika parūpino pats Šusteris, 7 giesmes pateikė Merkelis Švoba, 3 – Frydrichas ↑ Pretorijus, 2 – Skaisgirių kunigas Motiejus Vilhelmas Meisneris, bent 1 – Matas Pretorijus. Šis giesmių rinkinys padėjo įdiegti D. Kleino nustatytas rašomosios kalbos normas. Šusteris redagavo lietuvišką Naująjį Testamentą (išleistas 1701) ir parašė pratarmę jo leidimui, skirtam Didžiajai Lietuvai. Šusteris buvo katekizmo, išleisto 1722, vienas vertėjų ir tikrintojų. Šusterio giesmių paskelbta Kristijono E. Mertikaičio rinkinyje Visokios naujos giesmės, arba Evangeliški psalmai (1800).

L: Biržiška V. Aleksandrynas, t. 2. Čikaga, 1963, V., 1990; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; MLFA.

Zigmas Zinkevičius