Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Behrendt

Johanas Bėrentas, XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas, protestantų Bažnyčios veikėjas.

Behrendt Johann (Johanas Brentas) 1667 I 18Įsrutyje 1737 IV 14 ten pat, Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas, Protestantų bažnyčios veikėjas. 1685–1692 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1693–1711 Mielkiemio, Didžiųjų Rudupėnų (vėliau pavadintų Enciūnais) kunigas. Nuo 1711 (po J. Perkūno mirties) Įsruties bažnytinės apskrities superintendentas (vyskupas). Tikrino (su kitais) Heinricho Lysiaus organizuotą (1719–1722) Martyno Liuterio Katekizmo lietuviškąjį vertimą (1722), iš vokiečių kalbos išvertė Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agendą Davadnas pamokinimas <...> (1730), Jakobo Kvanto (Quandt) vardu parengė naują oficialų lietuviško giesmyno leidimą Isz naujo perueizdetos ir pagerintos Giesmiu Knygos (1732; iki 1751 išėjo 7 leidimai); jame išspausdinta 17 Behrendto išverstų giesmių. Redagavo Biblijos pirmąjį pilną lietuvišką vertimą (1735). Giesmynui ir Biblijai parašė lietuviškas pratarmes (prakalbą Mano mielas Skaitytojau). Kartu vadovavo agendos, giesmyno ir Biblijos parengimui spaudai.

Juozas Tumelis

Albertas Juška