Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis

Adam Friedrich Schimmelpfennig, XVIII a. lietuvių raštijos darbuotojas, poetas, giesmių kūrėjas, giesmynų leidėjas, redaktorius, evangelikų liuteronų kunigas.

Šmelpenigis Adomas Frydrichas jaunesnysis (Adam Friedrich Schimmelpfennig) 1699 VII 25Piktupėnuose 1763 XI 22Papelkiuose, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, poetas, giesmių kūrėjas, giesmynų leidėjas, redaktorius, evangelikų liuteronų kunigas. Adomo Frydricho Šimelpenigio vyresniojo sūnėnas. 1718–1722 studijavo Karaliaučiaus universitete. Jį baigęs, buvo precentorius Žiliuose, Papelkių klebonas (nuo 1726). Išvertė dalį Biblijos (1735), redagavo jos 1755 leidimą, parašė Biblijos eiliuotą prakalbą Dievišką maloningą aplankymą Lietuvos nepakentė nepagyręs, kurioje aptarė lietuvių religinės raštijos raidą Prūsijoje. Parašė pasaulietinių proginių eilėraščių, epigramų, rašė ir vertė giesmes, redagavo giesmynus. 51 jo originali ir versta giesmė yra 1732 Johanno Behrendto sudarytame oficialiame evangelikų giesmyne Iš naujo perveizdetos ir pagerintos Giesmiu knygos (1732). 1750 A. F. Šimelpenigis perredagavo ir išleido naują šio giesmyno leidimą, į kurį įdėjo apie 200 savo giesmių. Spėjama, kad Bitėnų apylinkėse užrašinėjo lietuvių liaudies dainas. 1755 parengė eilėraščių rinkinį (neišleistas).

L: Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999.

Daiva Kšanienė

MLFA

Iliustracija: Adomo Frydricho Šimelpenigio giesmyno 9-osios laidos antraštinis puslapis, 1759 / Iš Antano Buračo ir Viliaus Užtupo knygos „Senieji Lietuvos spaudmenys. XVI–XVII amžiaus faksimilės“, 2004