Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis

Adam Friedrich Schimmelpfennig, XVIII a. lietuvių raštijos darbuotojas, poetas, giesmių kūrėjas, giesmynų leidėjas, redaktorius, evangelikų liuteronų kunigas.

Šmelpenigis Adomas Frydrichas jaunesnysis, Schimmelpfennig Adam Friedrich (1699 VII 25 Piktupėnuose 1763 XI 22 Papelkiuose), Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, poetas, giesmių kūrėjas, giesmynų leidėjas, redaktorius, evangelikų liuteronų kunigas. Adomo Frydricho Šimelpenigio vyresnysis sūnėnas. 1718–1722 studijavo Karaliaučiaus universitete. Jį baigęs, buvo precentorius Žiliuose, Papelkių klebonas (nuo 1726). Išvertė dalį Biblijos (1735), redagavo jos 1755 leidimą, parašė Biblijos eiliuotą prakalbą Dievišką maloningą aplankymą Lietuvos nepakentė nepagyręs, kurioje aptarė lietuvių religinės raštijos raidą Prūsijoje. Parašė pasaulietinių proginių eilėraščių, epigramų; rašė ir vertė giesmes, redagavo giesmynus. 1732 Johanno Behrendto giesmyne yra 51 Šimelpenigio originali ir versta giesmė. 1750 perredagavo ir išleido oficialių evangelikų giesmyną Iš naujo perveizdetos ir pagerintos Giesmiu knygos (542 giesmės). Spėjama, kad Bitėnų apylinkėse užrašinėjo lietuvių liaudies dainas. 1755 parengė eilėraščių rinkinį (neišleistas).

L: Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999.

Daiva Kšanienė

MLFA

Iliustracija: Adomo Frydricho Šimelpenigio giesmyno 9-osios laidos antraštinis puslapis, 1759 / Iš Antano Buračo ir Viliaus Užtupo knygos „Senieji Lietuvos spaudmenys. XVI–XVII amžiaus faksimilės“, 2004