Mažosios Lietuvos
enciklopedija

moterys

moterų padėtis visuomenėje.

móterys. Jų padėtį Mažojoje Lietuvoje amžių bėgyje lėmė visuomenės pokyčiai. Krašte būta įvairių savitumų (dėl krašto istorijos, priešpriešos tarp vokiečių ateivių bei vietos gyventojų, kolonizacijos ir kita). Žinomas prūsų moterų sukilimas Galindoje Kryžiuočių ordino laikais. Istoriniuose šaltiniuose minėta prūsė Nomeda ir kitos žymesnės krašto moterys. Moterų padėtį praeityje, jų padėtį šeimoje ir visuomenėje savaip apibūdino tautosaka. Vėliau minėtos kilmingosios vokiečių ir kitų tautybių moterys (dar Luizė). Žemdirbių bei žvejų krašte moterims teko dirbti sunkius ūkinius darbus, rūpintis namais bei sodybomis. Kaip ir Vakarų Europoje XIX a. pabaigoje kilo platesnis moterų judėjimas. Jos dalyvavo ir tuometiniame gyvenime, draugijų veikloje. 1898 įkurta Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein [LHV, Kaimo moterų draugija] siekė padėti namų šeimininkėms ir jų dukroms. Apie 1912 Karaliaučiuje gotikiniu šriftu išspausdintas leidinys Moteriškių pagalba. Prie Toravos XX a. pradžioje veikė sodininkystės mokykla merginoms, Vėluvoje ir Metgėčiuose – moterų mokyklos (vok. Landfrauenschule). Steigtos amatų bei profesinės mokyklos mergaitėms (tokia veikė Įsrutyje). Ten mokėsi ir lietuvių kilmės merginos. Moterys nuo seno dalyvavo parapijų veikloje, įvairiose religinėse organizacijose, surinkimuose, rėmė misijas. Sovietinės okupacijos metais nebelikus daugumos vyrų, pasižymėjo krašto moterys (pvz., Marija Krukytė kovojo už Priekulės evangelikų parapijos išlikimą ir teises). Moterys gelbėjo sovietmečiu naikintas senąsias kapines, bandė saugoti krašto paveldą ir tradicijas.

Dar skaitykite mišrios šeimos.

L: Scheller R. Die Frau am Preussischen Herzogshof (1550–1625). Köln,Berlin, 1966; Perkuhn H. Die Landfrauenschule in Wehlau // Wehlauer Heimatbrief. 65 F. 2001. S. 104–105; Grumadaitė R. Kai kurie pamario krašto liaudies dainų poetikos ypatumai (pamario krašto dainų moteris) // Tiltai, priedas Nr. 7. Vakarų Lietuvos muzika. Klaipėda, 2001, p. 47–53; Balsys R. Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Klaipėda, 2003. P. 178–194; Memel Jahrbuch. 2003. S. 31–35.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Klaipėdiškės prekiauja bulvėmis, iki 1944 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos virimo kursų dalyvės: viduryje – Anna Dovilaitė, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo

Iliustracija: Evangeliškos lietuvių moterų labdaros draugijos Plikių skyriaus prieglaudos gyventojai, apie 1935 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio