Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein (LHV)

Kaimo moterų draugija.

Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein (LHV) [Kaimo moterų draugija]. Susikūrė 1898 Rytprūsiuose, Rastenburge. Tikslas – kaimo moterų bendradarbiavimas žemės ūkyje, dukterų ir namų ūkio pagalbininkų švietimas, produkcijos realizavimo skatinimas, skirtumų tarp miesto ir kaimo mažinimas. Ketvirtoji organizacijos atšaka 1903 susikūrė Semboje, Krante. LHV simbolis – bitė. Rytprūsiuose iki 1920 tokios draugijos kūrėsi kartu su savomis turgaus halėmis, kurios iš pradžių veikdavo tik vasarą. Vėliau jose ištisus metus prekiauta žemės ūkio produktais (šviežiomis ir konservuotomis daržovėmis, mėsa, paukštiena, kiaušiniais ir kitkuo), bendra apskaita buvo vedama Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein vardu. Parduodami produktai žymėti pirkėjams žinomu gamintojo vardu. Kiekvieną mėnesio pirmąjį trečiadienį gamintojos susirinkdavo atsiimti pinigų už parduotus produktus, aptarti prekybos rezultatų, pasimokyti vienos iš kitų. Pirmaisiais veiklos metais Rastenburge Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein apyvarta siekė 4000 markių, po 14 turgaus halių įsteigimo – 482 000 markių per metus. 1905 Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein įkurta ir Karaliaučiuje. Be turgaus halių, 1913 čia atidaryta veislinių viščiukų perykla. Per Pirmąjį pasaulinį karą LHV aprūpindavo karo ligonines uogienėmis, sultimis ir kitais produktais. 1913 Rytprūsiuose buvo 36 Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein turgavietės (apyvarta – 1 400 000vmarkių), 1925 apyvarta siekė 1 700 000 markių, 1928 buvo 54 turgavietės (apyvarta – 3 318 000 markių). Be turgaviečių, atidarytos ir didelės LHV parduotuvės. LHV Kranto pavyzdžiu iki 1931 įkurtos dar 25 Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein Semboje. LHV, be žemės ūkio produkcijos platinimo, rūpinosi ir švietimu. Kadangi Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein ilgainiui nebegalėjo egzistuoti kaip paprasta draugija, 1930 Karaliaučiaus ji tapo moterų akcine bendrove (vok. Frauen-GmbH). Kitos 35 LHV pasekė jos pavyzdžiu. 1933 LHV turėjo savo atstovę Raiffeisen susivienijime. Landwirtschaftlicher Hausfrauenverein krašto moterims teikė daugiau galimybių. LHV dalyvavo ir krašto lietuvininkės. Per Antrąjį pasaulinį karą LHV turgavietės sunaikintos.

L: Gusovius P. Der Landkreis Samland. Würzburg, 1966.

Iliustracija: Pilkalnio apskrities moterų draugijos narės per užsiėmimą, iki 1944 / Iš MLEA