Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mitteilungen der Preussischen Litauer“

savaitinis „Naujojo Tilžės keleivio“ priedas, leistas 1932–1933 Tilžėje.

„Mitteilungen der Preussischen Litauer“ [„Prūsijos lietuvių pranešimai“], savaitinis „Naujojo Tilžės keleivio“ priedas, leistas 1932 II 20–1933 X 5 Tilžėje. Vyriausiasis redaktorius Enzys Jagomastas, leidėjas  spaustuvė-leidykla „Lituania“. Spausdintas 4–6 psl., iliustruotas. Žymesni bendradarbiai: Ona Jagomastaitė, E. Jagomastas, Dovas Jagomastas, Vydūnas.

LE