Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Jagomastas

XX a. Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos darbuotojas.

Jagomãstas Dovas 1904 III 8Tilžėje 1941 VIII 23Paneriuose (prie Vilniaus), Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos darbuotojas. Enzio Jagomasto sūnus. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, baigė Aušros gimnaziją Kaune, studijavo teisę Karaliaučiaus universitete, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Dalyvavo mažlietuvių veikloje. 1931 XI–XII Berlyne lankė raidžių rinkimo mašinistų kursus, išmoko dirbti Tipografo mašina. Talkino Jagomasto spaustuvėje (nuo 1937 jai vadovavo), rašė Naujajam Tilžės keleiviui ir Jagomasto Lietuviszkoms Kalendroms. Nuo nacių persekiojimų 1941 su tėvais, broliu ir seserimi persikėlė į bolševikų okupuotą Lietuvą. Nacių valdžios su kitais šeimos nariais sušaudytas Paneriuose.

Iliustracija: Dovas Jagomastas / Iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos archyvo