Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mindaugas

Lietuvos didysis kunigaikštis, Lietuvos pirmasis karalius (nuo 1253).

Mndaugas (1263), Lietuvos didysis kunigaikštis, Lietuvos pirmasis karalius (nuo 1253). Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1219. XIII a. viduryje Lietuva plėtė savo valdžią kaimyninėms baltų gentims, tačiau į Prūsą Mindaugas greičiausiai nepretendavo. 1244–1245 sandūroje bandė imti Kurše Embutės (vok. Amboten) pilį, tai sutapo su Pamario kunigaikščio Sventopelko, rėmusio I prūsų sukilimą, karo veiksmų prieš Kryžiuočių ordiną atnaujinimu 1244 rudenį. Tuomet Mindaugas Livonijos eiliuotojoje kronikoje jau vadintas aukščiausiuoju karaliumi, Lietuvos žemės viešpačiu. Mindaugo valdomą Lietuvą puldinėjo Livonijos ordinas. 1250 vasarą jo didysis magistras Andrius Štirlandas (vok. Andres Stirlant) 3 kartus puolė Lietuvą; tai privertė Mindaugą apie 1250 sudaryti sutartį, kuria pažadėjo užrašyti Ordinui žemių ir apsikrikštyti, o Mindaugui už tai pažadėta karūna. 1251 VII 17 bulėje (Inocento IV bulės) popiežius Inocentas IV nurodė, kad Mindaugas apsikrikštijo su daugeliu žmonių. 1253 VI 6 Mindaugas vainikavosi gavęs popiežiaus leidimą ir Kulmo vyskupo įgaliojimus. Už karaliaus karūną jis dovanojo Ordinui Skalvą ir Nadruvą, buvusias jo politinėje įtakoje. 1253 liepą Mindaugo aktu Ordinui užrašyti keli Žemaitijos valsčiai. Mindaugas, siekdamas didesnės galios Žemaitijoje, ją susilpninti siekė Ordino rankomis. 1253 Livonijos ordinas pasistatė Klaipėdos pilį, iš kurios vykdyti grobikiški žygiai ne tik į Žemaitiją, bet ir į Sembą. Jie baigėsi Ordino pralaimėjimu 1260 VII 13 Durbės mūšyje. 1262 birželį įvykdyta XIII a. didžiausia lietuvių karinė operacija Prūsoje. Tada Mindaugo kariuomenė buvo padalyta į 3 dalis: Pirmoji nužygiavo į Pamedę. Mindaugo suvienyta Lietuva stiprėjo, nepaisant stiprėjančios Ordino agresijos prieš baltų gentis. 1263 rudenį, kelionės po savo domeną metu, Mindaugas nužudytas.

L: Gudavičius E. Lietuvos istorija. V., 1999; Gudavičius E. Mindaugas. V., 1998; Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 metų. V.,1995; Schulze-Dirschau H. Der deutsche Osten. Türmer, 1989; Schumacher B. Geschichte Ost- und Westpreussens. Würzburg, 2002.

Iliustracija: Bareljefas „Mindaugas – Lietuvos karalius“, 1975 / Iš parodos katalogo

Iliustracija: Piešinys „Lietuvos didysis kunigaikštis Mindaugas, pastatęs Vėluvos pilį, atsisveikina su prūsais“, apie 1942