Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Inocento IV bulės.

popiežiaus Inocento IV dokumentai Prūsos, Livonijos ir Lietuvos krikščioninimo klausimais.

Inoceñto IV bùlės. Popiežius 1243–1245 savo raštais pavedė dominikonams skelbti kryžiaus žygius prieš Prūsos ir Livonijos pagonis. 1244 už kryžiaus žygius į Prūsą popiežius užtikrino Austrijos kunigaikščiui Friedrichui, o 1245 – ir 100 vokiečių riterių tokius pat atlaidus, kokie suteikiami už žygius į Šventąją žemę. 1251 VII 17 popiežius pranešė kunigaikščiui Mindaugui, kad jam ir jo valstybei suteikiamos šv. Petro nuosavybės teisės. Kryžiaus žygių dalyviams padedant, 1252 įkurta Klaipėdos pilis. Apsikrikštijusiam Mindaugui 1253 suteiktas karaliaus vainikas, 1254 leista įkurti nepriklausomą Lietuvos bažnytinę provinciją.

LE

Algirdas Antanas Gliožaitis