Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Šimkus

XX a. ūkininkas, Lietuvos Respublikos muitininkas.

Šikus Mikas 1894 IX 13Vydutaičiuose (Kulminų vls.) 1977 VII 18Šilutėje, ūkininkas, Lietuvos Respublikos muitininkas. Jono Šimkaus (1856–1922) sūnus, Jono Šimkaus brolis, Gedimino Šimkaus tėvas. Baigęs Vydutaičių liaudies mokyklą dirbo tėvų ūkyje, tarnaudamas Vokietijos kariuomenėje ulonu dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Manoma, kad kartu su broliu Jonu stojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu, bet 1919 išformavus Tauragės lietuvių savanorių pulką grįžo namo. Išėjo užkuriomis vedęs Nemeilių kaimo ūkininkaitę Idą Rudaitytę (1894 IX 13–1977 VII 18). Susilaukė 3 vaikų: Gintauto Alvino Mikelio (1932 XII 2–1944, žuvo ardydamas sprogmenį, palaidotas Tauragės kapinėse); Gedimino Jono Alfredo Šimkaus, Nijolės. Šimkus buvo Vėlaičių jaunųjų ūkininkų ratelio vaidintojų vadovas. Vaidino Vydūno veikalus, kuriuos stebėjo autorius, bendravo su Jonu Aušra, Kristupu Lekšu, Jonu Vanagaičiu, kitais lietuvininkų tautinio sąmoningumo žadintojais. Pagėgių ūkininkų draugijos narys, išrinktas į Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos vadovybę. Rengė ūkininkų ekskursijas į Nidą, Kauną ir kitur. 1939 nacių sumuštas ir išvarytas iš Klaipėdos krašto dirbo Tauragėje Lietuvos muitininku. Netrukus į Tauragę persikėlė ir žmona su vaikais, nes jų ūkis buvo nusiaubtas, inventorius sunaikintas. 1940–1944 buvo Adakavo (netoli Tauragės), senelių prieglaudos vedėjas. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Tauragės rajono taupomojoje kasoje, Šilutės rajono Melioracijos ir statybos valdyboje. Aktyvus Evangelikų Liuteronų Bažnyčios veikėjas. Artimai bendravo su vyskupu Jonu Viktoru Kalvanu vyresniuoju; giedojo Tauragės bažnyčios chore, padėjo rengti kapinių šventes ir kita. Turėjo Lietuvos Respublikos vyriausybinių apdovanojimų. Palaidotas Šilutės kapinėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Mikas Šimkus, 1939 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio

Iliustracija: Mikas Šimkus (dviračiame vežimėlyje sėdi kairėje) savo ūkyje Nemeiliuose, iki 1939 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio

Iliustracija: Šimkų sodyba Vydutaičiuose, iki 1939 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio

Iliustracija: Mikas ir Ida Šimkai su sūnumis Gintautu bei Gediminu, 1940 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio

Iliustracija: Martynas Šimkus (sėdi viduryje), sesuo Marta (sėdi pirma) ir brolis Mikas (su medaliais), 1936 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio