Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Šimkus

XIX–XX a. Vydutaičių kaimo ūkininkas

Šikus Jonas 1856 1922, Vydutaičių kaimo ūkininkas, Jono ir Miko Šimkaus tėvas, Gedimino Jono Alfredo Šimkaus senelis. Valdė 44 ha žemės ūkį. Žmona Elskė Juozupaitytė-Šimkienė (1858–1932). Abu palaidoti Vydutaičių kapinėse. Užaugino 9 vaikus: Anna Murinienė (1885–1937), Lydija Vilkienė-Barkovskienė (1887–1967; 1948 ištremta į Sibirą, 1959 grįžo į Lietuvą, išvyko į Vokietiją, ten mirė ir palaidota. Vaikų neturėjo), Jonas Šimkus, Marytė Kalniškienė (1891–1952; palaidota Petrelių kapinėse), Marta Šimkutė (1892–1954), Martynas Šimkus (1895–1971), Dovas Šimkus (1897–1973; dirbo Kauno bankuose ir Kauno botanikos sode. Žmona Marytė Juodsnukytė-Šimkienė (1901–1984). Abu palaidoti Kauno Seniavos kapinėse. Vaikai: Algimantas (g. 1943), Jūratė (g. 1946). Abu gyvena Kaune), Gustavas Šimkus (1900–1967; 1959 visa šeima išvažiavo į Vokietiją, ten mirė ir palaidotas. Žmona Herta Jodelaitytė-Šimkienė (1912–1994), vaikai: Arnas (g. 1940), Hanelore (g. 1943).).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jono ir Elskės Šimkų šeima per Pirmąjį pasaulinį karą (priklijuota dukters Annos Murinienės (1885–1935) nuotrauka), sėdi: motina Elskė Juozupaitytė‑Šimkienė (1858–1932), duktė Lydija Vilkienė-Barkovskienė (1887–1967), sūnus Jonas (1889–1968), tėvas Jonas (1856–1922), stovi: sūnūs Gustavas (1900–1969) ir Martynas (1895–1971), duktė Marykė Kalniškienė (1891–1952), sūnus Mikas (1894–1977), duktė Marta (1892–1954), sūnus Dovas (1897–1973) / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio