Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Šimkus

XX a. Lietuvos kariškis, mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Šikus Jonas 1889 II 1Vydutaičiuose (Tilžės aps.) 1968 IV 10Detroite (JAV), kariškis, mažlietuvių išeivijos veikėjas. Jono Šimkaus (1856–1922) sūnus, Miko Šimkaus brolis. Per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavo vokiečių kariuomenėje. 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę (su Tilžės lietuvių būriu). Tarnavo I Žemaičių pėstininkų batalione Tauragėje. Išformavus šį batalioną, perkeltas į Šiaulius, tapo leitenantu. Dalyvavo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės kovose su lenkais ir bolševikais. 1922 paskirtas haubicų baterijos vadu. 1930 perėjo dirbti į Ginklavimo valdybą. 1932 išleistas į atsargą artilerijos majoro laipsniu. Dirbo Kauno miesto ugniagesių vadu. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949 atvyko į JAV, gyveno Detroite. Veikė Lietuvos šaulių sąjungoje. Prisidėjo prie lietuvių evangelikų liuteronų veiklos.

Apdovanotas LR Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinu, Ldk Gedimino IV laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, Lietuvos nepriklausomybės, Latvijos nepriklausomybės medaliais.

L: JAV lietuviai. t. 2. V., 2002.

MLFA

Iliustracija: Jonas Šimkus, apie 1932 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio

Iliustracija: Jono Šimkaus ir Marytės Markšaitytės vestuvės, 1936 / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio