Mažosios Lietuvos
enciklopedija

midus

alkoholinis gėrimas.

midùs, alkoholinis gėrimas. Gamintas iš medaus, žinotas visų baltų. Strabonas I a. teigė, kad aisčiai (ostiaici) gaminę midų iš medaus ir grūdų. Wulfstano IX a. pranešime apie Prūsą rašyta, kad karaliai ir diduomenė gėrė kumelių pieną, o neturtingieji ir vergai – midų, kurio aisčiai turėję užtenkamai, o alaus nedarę. Vėlesni šaltiniai rodo, kad midus baltų kraštuose vartotas kaip ritualinis gėrimas įvairių apeigų metu. Pvz., 1445 Potvarkyje visam Ordino kraštui reikalauta, kad prūsai atsisakytų pagoniško būdo ir visų neleistinų gėrimų (sembiškai vadintų midumi ir gira). Apie ritualinį midaus vartojimą per laidotuves, mirusiųjų paminėtuves rašė Janas Dlugoszas, Erazmus Stella, M. Kromeris, A. Guagninis ir kiti. Midus Mažosios Lietuvos dainose apdainuotas kartu su alumi. Pvz., Vilius Kalvaitis Žydkiemyje užrašė dainą: Baltramiejus stirtas statė /Ir sustatė tris stirtaites: /Pirmą stirtą čystai sėklai / O šią antrą baltai duonai, /O šią trečią alui-midui.

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 1. V., 1996, p. 168, 285, 504,581; T.p. T. 2. V., 2001, p. 22, 360, 422, 473.

Rimantas Balsys