Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kumelių pienas

kumysas. Jį, Wulfstano teigimu, gėrė prūsų (aisčių) kilmingieji.

kumẽlių penas, kumysas. Anglosaksų keliautojas Wulfstanas apie 890 teigė, kad prūsų (aisčių) kilmingieji geria kumelių pieną. Apie 1075 Adomas Brėmenietis rašė, kad prūsai geria kinkomų gyvulių kraują ir pieną ir nuo jo net pasigeria. XIV a. pradžioje Petras Dusburgas taip pat mini kumelių pieno gėrimą, priduria, kad kumyso jie niekad negeria nepašventinto (non biberunt, nisi prius sanctificaretur). Matyt, turima galvoje kažkokia senovinė sakralinė apeiga. XV a. Janas Długoszas mini Prūsuose kumelių pieno gėrimą iki apgirtimo. Maišytą su krauju kumelių pieną gėrė gotai. Gal tai buvo indoeuropiečių (gyvulių augintojų) protautės tradicija, turėjusi sakralinę reikšmę. Kažkuriuo laikotarpiu prūsai ją galėjo perimti iš gotų. V. Toporovas mano, kad kumelių pieno vartojimas Prūsoje gali būti sietinas su žirgo kultu.

L: Beresnevičius G. Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas. V., 2001, p. 103.