Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memel Jahrbuch“

„Nemuno metraštis“, aplink Nemuną ir Kuršių marias – seniau ir dabar, periodinis leidinys.

„Memel Jahrbuch“ (Rund um die Memel und das Kurische Haff – früher und heute) [„Nemuno metraštis“, aplink Nemuną ir Kuršių marias – seniau ir dabar], periodinis leidinys. Nuo 2002 Vokietijoje leidžia leidinių „Land an der Memel“ ir „Memel Echo“ bendradarbis – redaktorius ir leidėjas Manfredas Malienas. Apimtis 128 puslapiai, tiražas (2002) – 1500 egz. Metraštyje tekstai ir vaizdai pasakoja apie Tilžės–Ragainės apskritį, Klaipėdos kraštą su Kuršių nerija, kaimynines apskritis – apie jų praeitį ir dabartį, reikšmingus bruožus, siekiant išsaugoti jų atminimą. Skelbiama medžiagos ir iš Lietuvos. Pvz., 2003 metraštyje išspausdinta Martyno Purvino straipsnis Klaipėdos krašto kapinių naikinimas po 1944, Alberto JuškosVokiečių–lietuvių santykiai Žemaičių Naumiestyje ir kita.

Manfred Malien

Iliustracija: Leidinio „Memel Jahrbuch“ viršelis, 2002