Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memel Echo“

„Nemuno aidas“, išvarytųjų senųjų krašto gyventojų (išeivių) periodinis leidinys.

„Memel Echo“ [Nemuno aidas], išvarytųjų senųjų krašto gyventojų (išeivių) periodinis leidinys, leidžiamas Klaipėdos krašto / Lietuvos bendrijos Vokietijoje (vok. Mitteilungsblatt des Freundeskreises Memelland / Litauen Raisdorf e.v.). Nuo 1997 vadovas Manfredas Malienas. Leidinio apimtis išaugo nuo 16 iki 44 puslapių, tiražas nuo 30 iki 300 egzempliorių. Išeina 4 kartus per metus vokiečių kalba. Leidinyje Memel Echo siekiama papasakoti apie Klaipėdos krašto ir Lietuvos praeitį bei dabartį, skelbiama medžiaga iš Vokietijos ir Lietuvos. Pvz., nr. 22 (Juni 2002 (2)) išspausdintas M. ir M. Purvinų straipsnis Mažosios Lietuvos kaimų ir sodybų etniniai bei istoriniai bruožai. Memel Echo platinamas tarp bendrijos talkininkų bei rėmėjų, talkininkams Lietuvoje siunčiamas dovanų.

Manfred Malien

Iliustracija: Leidinio „Memel Echo“ antraštė, 2002 kovas, Nr. 1