Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Land an der Memel“

„Kraštas prie Nemuno“. Tilžės-Ragainės apskrities tėviškės aplinkraštis, išeivijos periodinis leidinys Vokietijoje.

„Land an der Memel“ Heimatrundbrief für den Kreis Tilsit-Ragnit [Kraštas prie Nemuno. Tilžės–Ragainės apskrities tėviškės aplinkraštis], išeivijos periodinis leidinys Vokietijoje. Leidžiamas nuo 1967. Leidžia Rytprūsių išeivių – Tilžės-Ragainės apskrities kraštiečių bendrija (vok. Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit). Redaktoriai: G. Jürgens (1967–1985), L. Juckel, K. Sühling (1985–1996), nuo 1996 Manfredas Malienas, kilęs iš Smalininkų. Leidinio apimtis kito nuo 16 iki 212 puslapių, tiražas siekė 6500 egzempliorių. Leidžiamas 2 kartus per metus – Sekminėms ir Kalėdoms. 2002 pavasarį išleistas 160 puslapių apimties nr. 70, tiražas 5700 egzempliorių. Skelbiami išeivių atsiminimai apie tėviškę, žinios apie krašto istoriją bei gamtą, įspūdžiai iš dabartinių kelionių į gimtinę, aprašomas Rytprūsių išeivių dabartinis gyvenimas Vokietijoje, jų veikla (kaupiama medžiaga apie tėviškę, rengiami įvairūs leidiniai) ir kita. Skelbiamos senosios nuotraukos, kita vertinga medžiaga apie kraštą. „Land an der Memel“. Heimatrundbrief für den Kreis Tilsit-Ragnit – vienas turiningiausių Rytprūsių išeivių periodinių leidinių.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Leidinio „Land an der Memel“ viršelis, 1997, nr. 61