Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Manfred Malien

XX–XXI a. išvarytųjų (išvietintųjų) senųjų rytprūsiečių veikėjas.

Malien Manfred 1927 VIII 6Mantvyduose (Šilutės aps.) 2014Preetze (Vokietija), išvarytųjų (išvietintųjų) senųjų rytprūsiečių veikėjas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Tėvas mokytojas Maxas Malienas, motina Käte, gimusi Gawehn (Gavėnaitė). Malieno giminės gyveno Smalininkuose. Mokytojo šeimai keliantis į kitas mokyklas, nuo 1934 Malienas mokėsi Plaušvariuose (Pagėgių aps.), Pagėgiuose ir Kaukėnuose. 1941–1944 mokėsi aukštesniojoje mokykloje Tilžėje. Su savo mokyklos klase 1943–1944 talkino organizuojant Karaliaučiaus priešlėktuvinę gynybą, kur išgyveno didelius aviacijos antskrydžius. Atliko valstybinę darbo prievolę (vok. Reichsarbeitsdienst) Mielaukiuose. 1945 I 2 mobilizuotas į karo laivyną. Pokariu dirbo Vakarų Vokietijoje. 1961 vedė Annemarie Steiner iš Labguvos apskrities. Ilgai buvo jūrininkų bendrijos Raisdorfe vadovas, jos leidinių redaktorius. Įsitraukė į Rytprūsių išvietintųjų visuomeninę veiklą Tilžės–Ragainės apskrities kraštiečių bendrijoje, redagavo leidinius Land an der Memel, Memel Echo, Memel Jahrbuch, kur pateikiama daug vertingos medžiagos apie Mažąją Lietuvą. Vienas iš memelländerių organizacijos Freundeskreis Memelland/Litauen. Raisdorf e. V. įkūrėjų ir aktyviausių narių. Rinko ir vežė labdarą skurstantiems Pagėgių ir Klaipėdos apylinkių gyventojams.

Marija Purvinienė

Martynas Purvinas

Iliustracija: Manfredas Malienas