Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto muziejaus draugija

Petro Tarasenkos iniciatyva Klaipėdoje 1924 įsteigta draugija.

Klapėdos krãšto muziẽjaus draugijà (vok. Memeler Landesmuseum e.V.), įsteigta 1924 VI 24 (ar 20) Klaipėdoje Petro Tarasenkos iniciatyva. Tikslas – muziejaus Klaipėdoje steigimas. Veikė iki 1939. Steigėjai (lietuviai ir vokiečiai): Vilius Gaigalaitis, krašto gubernatorius Jonas Žilius, archeologas Petras Tarasenka, Jokūbas Stiklorius, Erichas Scheu, Schmittas, G. Kempas. Pirmą valdybą sudarė: pirmininkas – Vilius Gaigalaitis, pavaduotojas – dr. Erichas Scheu, sekretorius – mokytojas Fritzas Ambrosius, sekretoriaus pavaduotojas – dr. J. Žilius, iždininkas – J. Stiklorius, bibliotekininkas – dr. Kempas, muziejaus valdytojas – majoras P. Tarasenka. 1924 draugija turėjo 67, 1933 – 80 narių. Tai buvo ne tik privatūs asmenys, bet ir Klaipėdos magistratas, Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskričių tarybos, Prekybos rūmai, Laukininkystės rūmai. Klaipėdos krašto muziejaus draugija siekė kultūrinio lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimo. Organizavo viešas paskaitas, rinko etnografinę, istorinę, numizmatinę, archeologinę medžiagą. Šilutės apskrityje E. Scheu rinko tautosaką, tautodailės kūrinius. P. Tarasenka Dieglių kaime aptiktus žalvarinius archeologinius radinius perdavė Klaipėdos krašto muziejaus draugijai. Ji įkūrė ir išlaikė Klaipėdos krašto muziejų. Šiam talkino krašto mokytojai, moksleiviai. Prasidėjus politiniams ginčams Klaipėdos krašte, vokiečiai 1934 pasitraukė iš draugijos ir muziejaus tvarkymo veiklos. 1939 naciams okupavus Klaipėdos kraštą, muziejaus veikla nutraukta, o eksponatai išskirstyti po Rytprūsių kraštotyros muziejus.

L: Klaipėdos Muzejaus Draugija // Lietuvos Keleiwis. 1924 06 26, nr. 76; Klaipėdos krašto muzėjus // Klaipėdos žinios. 1924 10 22, nr. 2. Aukuras. Klaipėda, 1937, p. 308–110, 169–170; Putrius J. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus // Muziejininkystės biuletenis. 1999, nr. 4 (7–8), p. 25.

Vilius Ašmys

Vytautas Gocentas