Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kalvystės muziejus

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus filialas, veikia nuo 1992 Klaipėdoje.

Kalvỹstės muziẽjus įkurtas 1992 Klaipėdoje, Šaltkalvių g. 1–2, kalvio ir šaltkalvio Gustavo Katzkės (1868–1944) buvusioje sodyboje. Veikia kaip Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus filialas. Sumanytojas ir įkūrėjas – tautodailininkas ir metalo restauratorius Dionyzas Varkalis. Kalvystės muziejaus pagrindas – D. Varkalio sukaupti rinkiniai, dovanoti Mažosios Lietuvos istorijos muziejui. Šis originalus ir kol kas vienintelis Lietuvoje kalvystės muziejus turi vidines ir kiemo ekspozicijas. Ekspozicija prasideda nuo restauruotos vėtrungės su Katzkės kalvės įrengimo data – 1895. Vidinėse ekspozicijose – įvairios metalo apdorojimo priemonės: metalo lydymo krosnelės ir šlako liekanos, kai kurie kalvystės įrankiai. Didžiausią rinkinių dalį sudaro įvairūs kalvystės dirbiniai: geležiniai strėlių antgaliai, ietigaliai, kalavijai, buities ir darbo įrankiai. Rodomi Klaipėdos krašto kalvių meniniai dirbiniai: žibintai, durų vyriai, geležiniai kryžiai, kapų aptvarai ir varteliai. Iš 1974 sunaikintų Klaipėdos kapinių ir kitose Klaipėdos krašto vietose surastų antkapinių paminklų D. Varkalis pastatė geležinių kryžių piramidę. Ji skiriama Mažosios Lietuvos meninei kalvystei. Greta eksponuojami Žemaitijos kalvių dirbiniai. Metalinių kryžių ekspozicija tęsiama ir kieme. Čia, be kitų kalvystės meistrų, eksponuojami ir Katzkės pagaminti kryžiai, aptvarai bei varteliai. Greta esančiame autentiškame mūriniame pastate rodomas senosios Katzkės kalvės interjeras ir dar išlikusi įranga: elektra pučiamas žaizdras, priekalai, metalo tekinimo staklės. Šioje kalvėje dirba D. Varkalis ir kiti Klaipėdos kalviai. Muziejuje rengiamos naujausių kalvystės darbų parodos, organizuojamos ekskursijos, pokalbiai ir viktorinos Mažosios Lietuvos istorijos, kultūros ir meno klausimais.

L: Jakelaitis V. Kalvystės muziejuje – ne vien kalvystė // Apgaulinga muziejų tyla. K., 1998; Kalvystės muziejus (bukletas), Klaipėda, 1993; Stravinskas A. Metalo plastika Klaipėdos krašto paminkluose // Liaudies kultūra. 1995, nr. 6.

Antanas Stravinskas

Iliustracija: Kalvystės muziejaus fasadas, 1995

Iliustracija: Gustavas Katzkė, 1925 / Iš Dionyzo Varkalio rinkinio

Iliustracija: Gustavo Katzkės darbo įrankis, pagamintas Gustavo Katzkės kalvėje

Iliustracija: Namų apyvokos metaliniai dirbiniai, pagaminti Gustavo Katzkės kalvėje

Iliustracija: Gustavo Katzkės lietuviški skelbimai, siūlantys kūlimo mašinų taisymą bei kapinių aptvarų ir kryžių įrengimą, apie 1913 / Iš Kalvystės muziejaus ekspozicijos