Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mažoji Lietuva“

1958 Lietuvos studijų instituto Niujorke išleistas studijų rinkinys.

„Mažóji Lietuvà“, 1958 Lietuvos studijų instituto Niujorke išleistas studijų rinkinys (serijos Studia Lituanica I tomas; 327 p.). Leidinyje paskelbta: Marijos Gimbutienės Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos priešistorinės kultūros apžvalga, Juozo Lingio Arklas baltų srityse, Jurgio Gimbuto studija Lietuvių sodžiaus architektūra Mažojoje Lietuvoje, Jono Balio straipsnis Mažosios Lietuvos liaudies muzikos bruožai. Pateiktos santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. Serijos III tome Lithuania Minor (1976; 304 p.) paskelbta: Jono A. Stikloriaus Lithuania Minor in International Treaties [Mažoji Lietuva tarptautinėse sutartyse], Povilo Rėklaičio Kleinlitauen in der Kartographie Preussens [Mažoji Lietuva Prūsijos kartografijoje], Algirdo Martyno Budreckio studijos: Lithuanian Soldiery in the 18 th century Prussian Army [Lietuvių kariai XVIII a. Prūsijos kariuomenėje], The Lithuanian-language Decrees and Proclamations of the Prussian Kings [Prūsijos karalių ediktai ir paliepimai lietuvių kalba], Jurgio Gimbuto Grave Markers of Lithuania Minor [Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai], Viliaus Pėteraičio Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje. Abu tomai iliustruoti nuotraukomis, piešiniais, žemėlapiais.

Vacys Milius

Iliustracija: Lietuvos studijų instituto Niujorke leidinio „Mažoji Lietuva“ I tomo viršelis, 1958

Iliustracija: Lietuvos studijų instituto Niujorke leidinio „Mažoji Lietuva“ III tomo viršelis, 1976