Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Balys

XX–XXI a. lietuvių tautosakininkas, etnologas.

Balỹs Jonas 1909 VII 15Krasnave (Panevėžio aps.) 2011 IX 9Ilinojaus valstijoje (JAV), tautosakininkas, etnologas. 1933 Vienos universitete įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1935–1944 Lietuvių tautosakos archyvo vedėjas, įsteigė ir redagavo tęstinį leidinį Tautosakos darbai (7 tomai, 1935–1940). Sudarė ir Tautosakos darbuose paskelbė Mažosios Lietuvos tautosakos rinkinių: Iš Mažosios Lietuvos tautosakos (t. 3, 1937); Klaipėdiškių lietuvių tautosaka (t. 7, 1940). 1944 pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 gyveno JAV. 1951 Lietuvių tautosakos lobyne (iki 1989 išėjo 11 knygų) pradėjo skelbti lietuvių tautosaką su paaiškinimais. Knygoje Mažoji Lietuva (New York, 1958) paskelbė straipsnį Mažosios Lietuvos tautosakos bruožai. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje (Bostonas), buvo Tautosakos ir tautotyros skyriaus vedėjas.

Rita Repšienė