Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Martynas Budreckis

istorikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Budrẽckis Algirdas Martynas 1937 XI 13Newarke (Niujorko valstija, JAV), istorikas, visuomenės veikėjas. Filosofijos daktaras (1965). Lietuvių jaunimo organizacijų federacijos vienas steigėjų. Nuo 1966 dirbo Pavergtųjų tautų seimo sekretoriate, VLIK valdybos narys informacijai, Rytų Lietuvos rezistencinio sąjūdžio atstovas. Nuo 1967 JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos tarybos narys. Parašė veikalų iš Lietuvos istorijos, apie antisovietinį pasipriešinimą. Su Prūsijos bei Mažosios Lietuvos praeitimi susiję: knyga Algirdas – senovės valstybininkas, jo veikla ir laikai (1981); studijos Lithuanian soldiery in the 18 thc. Prussian army [Lietuvių kariai XVIII a. Prūsijos kariuomenėje] ir The Lithuanian-language decres and proclamations of the Prussian kings [Prūsijos karalių ediktai ir paliepimai lietuvių kalba], išspausdintos knygoje Lithuania Minor (1976), straipsnis Lietuvos pajūryje.

LE

Algirdas Matulevičius